English

 
 
תחומי עיסוק

  

קניין רוחני: רישוי והפצה 
למשרד צבי טמיר ושות` ניסיון בינלאומי רב בתחום הפטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים וזכויות קנין רוחני אחרות, תוך התמחות בייעוץ לגבי תוקף, הפרה, רישום וניצול של זכויות אלו. המשרד עוסק במגוון רחב של עסקאות בינלאומיות בתחום הסוכנות, ההפצה והרישוי עבור לקוחות ישראלים וזרים. המשרד מייעץ ומייצג מספר גופים בינלאומיים בתחום עיסוקיו, בישראל ובחו"ל, ובין לקוחות המשרד נמנות גם חברות המפעילות כדרך קבע סוכנויות, מפיצים וסניפים ברחבי העולם. 
משרד צבי טמיר ושות` מתמחה בקניין רוחני, ובמשך שנים רבות מסייע ללקוחות במכירת טכנולוגיות ובהסכמי רישוי. בתחומים אלו נהנה המשרד מניסיון עשיר בליטיגציה ובמיוחד מניסיון בתחום מכירות בינלאומיות, דיני קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים ועיצובים, משפט מסחרי, דיני חברות, חוזים ועוד. 

פטנטים וסודות מסחריים
משרד צבי טמיר ושות` בעל ניסיון רב שנים בייעוץ ללקוחות בנושאים הנוגעים להגנה על פטנטים  וסודות מסחריים ובליטיגציה בנושאים הקשורים לתחום זה. הייעוץ נוגע להפרת פטנטים וליטיגציה כנגד תוקפו של פטנט או  סוד מסחרי וגם ייעוץ הנוגע להסכמי רישוי של פטנטים וסוד מסחריים. 


סימני מסחר, זכויות יוצרים ועיצוב

המשרד עוזר ללקוחות מקומיים וזרים ברישום של סימני מסחר חדשים והוא מציע ניסיון עשיר בהגנה על זכויותיהם של בעלי סימני מסחר כנגד הפרות, ובהכנה ובמשא-ומתן להסכמי רישוי של סימנים מסחריים. 
לצבי טמיר ושות` ניסיון רב שנים בייעוץ בתחום ההגנה על עיצובים תעשייתיים, זיופים, העתקה והפרות אחרות בארץ ובחו"ל בהתאם לחקיקה המקומית בכל מדינה ובמסגרת האמנות הבינלאומיות הקיימות בנושא קניין רוחני. 

חברות 
המשרד מייעץ לחברות ומסייע לדירקטורים ודירקטוריונים בכל הנושאים המטופלים בדרך כלל על ידי מחלקות משפטיות. הייעוץ בתחום החברות כולל ייעוץ בנושאים משפטיים ועסקיים הקשורים לפעילות השוטפת של החברה, לפרויקטים נקודתיים, לנקודות קריטיות בניהולה, כמו מיזוגים, רכישות, השקעות, התרחבות ועוד. צוות המשרד מספק חוות דעת משפטיות ועורך הסכמים ודיווחים שונים לנוחות קהל הלקוחות. הייעוץ כולל ליווי אישי וצמוד בהתאם לצרכי החברה, בניהול מו"מ עם צד שני, בשלבי ההכרעה, בעריכת החוזה, במעבר על סעיפי הסכמים וחוזים לפני חתימתם ובמתן חוו"ד לגבי התאמתם ותוכנם. 

בנקאות ופיננסים

בתחום הרכישות, המשרד מייעץ לתאגידים בהשגת מימון ומסייע להם בנושאים הקשורים למכתבי אשראי, הסכמי הלוואה ובבטוחות הקשורות למימון, כגון ערבויות, שעבודים ומשכנתאות. המשרד היה מעורב במספר התדיינויות משפטיות בתחום אחריות ו/או רשלנות של בנקים.  

נאמנויות
המשרד מייעץ בכל הנושאים הנוגעים לנאמנויות, במיוחד נאמנות רכוש בידי נאמן ותכנוני מס.

בוררות 
ד"ר צבי טמיר , העומד בראש המשרד, הינו בורר בינלאומי רשום ב-
Chartered Institute of Arbitrators, London, וכן במסגרת הארגון הבינלאומי לקניין רוחני WIPO. פעילויות נוספות של צבי טמיר הקשורות לנושא – וועדות, ייעוץ, ייצוג של צדדים בבוררויות בינלאומיות ומקומיות. 

ייעוץ משפטי
משרד צבי טמיר ושות` מעניק שירותי ייעוץ משפטי לארגונים, לתאגידים גדולים ולגופים ייצוגיים שונים, כדוגמת לשכת המסחר הבינלאומית ומכון היצוא אותו מלווה המשרד מזה כ-20 שנה ויותר. במסגרות אלו מועברים ימי עיון, בחינת סוגיות משפטיות באופן ניהול הארגון, ייעוץ לגבי התקשרויות, חוזים ועוד. 
משרד צבי טמיר ושות` מעניק שירותי ייעוץ משפטי לארגונים, לתאגידים גדולים ולגופים ייצוגיים שונים, כדוגמת לשכת המסחר הבינלאומית ומכון היצוא אותו מלווה המשרד מזה כ-20 שנה ויותר. במסגרות אלו מועברים ימי עיון, בחינת סוגיות משפטיות באופן ניהול הארגון, ייעוץ לגבי התקשרויות, חוזים ועוד
                  


 

 

    

הסכם הפצה בינלאומי, חוזה הפצה בינלאומי, הסכם הפצה בין לאומי, חוזה הפצה בין לאומי, הסכם הפצה ביןלאומי, חוזה